Vulgāta (latīņu: Vulgata versio — 'vispārpieņemtā versija') ir Bībeles tulkojums latīņu valodā, ko veicis svētais Hieronims (4. gadsimta beigas—5. gadsimta sākums).

Vulgata Sixtina

Tulkojums tika veikts no grieķu valodas un ivrita, lai aizstātu vecāku Bībeles tulkojumu, kas pazīstams kā Vetus Latina, jo šis senākais variants bija iztulkots agrīnajā latīņu valodā. Sākot ar 7. gadsimtu, tas kļuva par populārāko Bībeles latīnisko variantu. Tridentas ekumeniskais koncils (1545—1563) atzina, ka Vulgāta ir Dieva iedvesmots darbs, un turpmāk tā kļuva par katoļu oficiālo Bībeli.[1] Vēlāk ar baznīcas ziņu Vulgāta vairākkārt tika labota, papildināta. Mūsdienās pamatā tiek lietota jau Nova Vulgata.

  1. Ideju vārdnīca. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. gads, 567. lpp.