Vizuālā antropoloģija

Vizuālā antropoloģija ir kultūras antropoloģijas apakšnozare, kas nodarbojas ar etnogrāfisko attēlu, filmu un, kopš 1990. gadu vidus, jauno mediju studijām un radīšanu. lai gan vizuālajai antropoloģijai ir cieša saistība ar citu, līdzīgu nozari — etnogrāfisko kino —, tā pievēršas vairāk jebkādam vizuālam attēlojumam, arī performancēm, muzejiem, mākslai, arī plašsaziņas līdzekļu izstrādei un uztverei. Lietas, kam pievēršas vizuālā antropoloģija, ir, piemēram, tetovējumi, skulptūras, gleznojumi dažādās kultūrās.