Vitolds Zahars (dzimis 1942. gada 27.jūnijā) ir Latvijas tiesībzinātnieks, profesors, atvaļināts ģenerālis.

Dzīvesgājums

labot šo sadaļu

Dzimis 1942. gada 27. jūnijā, Krāslavas rajonā, Ezerniekos. 1960. gadā beidzis Ezernieku vidusskolu; 1964. gadā — Viborgas aviācijas tehnisko skolu; 1974. gadā — Iekšlietu ministrijas Augstāko skolu Ļeņingradā; 1980. gadā — Iekšlietu ministrijas Akadēmiju Maskavā. 1997. gadā Latvijas Policijas akadēmijā ieguvis tiesību doktora (Dr. iur.) zinātnisko grādu. No 1997. gada līdz 1998. gadam papildinājis profesionālās zināšanas kursos un studiju vizītēs Dānijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Somijā, ASV un Kanādā.

No 1964. gada līdz 1967. gadam — strādājis Tbilisi lidostā, Gruzijā. No 1967. gada līdz 1969. gadam — Rīgas elektromašīnu rūpnīcā. No 1969. gada — dienests iekšlietu iestādēs.

No 1997. gada līdz 2002. gadam V. Zahars bija Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks. Vadot Ieslodzījuma vietu pārvaldi sarežģītos sociāli ekonomiskos apstākļos, kad cietumos atradās nesamērīgi augsts ieslodzīto skaits un ieslodzīto turēšanas apstākļi bija neatbilstīgi starptautiskajām normām un standartiem, V. Zahars aktīvi veica šo iestāžu reformēšanu, sodu izpildes apstākļu uzlabošanu un likumpārkāpēju resocializācijas programmu ieviešanu.

No 2003. gada līdz 2009. gadam — darba gaitas saistītas ar akadēmisko, zinātnisko un organizatorisko darbību Latvijas Policijas akadēmijā, kur ieņēma docenta, asociētā profesora, profesora amatus. No 2008. gada līdz 2009. gadam — Latvijas Policijas akadēmijas rektors. Pašlaik — Daugavpils Universitātes profesors (no 2004. gada), Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Tiesību katedras vadītājs (no 2014. gada), vienlaikus vada doktora studiju programmu “Tiesību zinātne”.

Līdzdalība pētnieciskajos projektos

labot šo sadaļu

Darbs Tieslietu ministrijas pastāvīgās darba grupas sastāvā kriminālsodu izpildes politikas jautājumos — Strādājis Kriminālsodu izpildes likuma izstrādes darba grupā; Penitenciārā un probācijas darba speciālista profesijas standarta izstrāde. Darbs Valsts Probācijas dienesta un Ieslodzījuma vietu pārvaldes darba grupas sastāvā; Ārkārtas situāciju vadība. LR Iekšlietu ministrijas projekta eksperts; Norway grants un Valsts probācijas dienesta Individuālais projekts “Latvijas probācijas un ieslodzījuma vietu sistēmas personāla kapacitātes celšana” eksperts; Eiropas Savienības un Apvienoto Nāciju Organizācijas Narkotiku un noziedzības apkarošanas Kirgizstānas Republikā projekta “Tiesu sistēmas reformas atbalsts Kirgizstānas Republikā” eksperts No Latvijas Republikas bija ievēlēts Eiropas Padomes Komitejā spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai. Vadījis darba grupas, kuras izstrādāja sodu izcietušo personu sociālās rehabilitācijas valsts koncepciju, kā arī noteikumus par medicīniskās palīdzības sniegšanu notiesātajām personām un par materiālās palīdzības sniegšanu no brīvības atņemšanas iestādēm atbrīvotajām personām. Vadīja lekcijas Ungārijas Policijas koledžas (Budapeštā) studentiem. Ir sešu zinātnisko izdevumu redkolēģiju loceklis.

1991. gada barikāžu dalībnieka Piemiņas zīme, IeM Zelta Goda zīme, Norvēģijas Karalistes Sv. Olafa V šķiras ordenis (ordeņa bruņinieks) u.c.

Svarīgākie zinātniskie darbi

labot šo sadaļu

Uzrakstījis 14 grāmatas (6 monogrāfijas un 8 mācību līdzekļus), publicējis vairāk kā 100 zinātniskos rakstus (hirsch index=6). Svarīgākie zinātniskie darbi:

 • V.Zahars. Kriminālsodi formālā un neformālā skatījumā.-Daugavpils Universitātes akadēmiskais Apgāds “Saule” 2021.(Monogrāfija).
 • V. Zahars. Kriminālpolitika: mūsdienu tendences un procesi. 2.izdevums.- Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds “Saule”, 2018. (Monogrāfija).
 • V.Zahars. Noziedzības ekonomiskie un sociālpsiholoģiskie determinanti. Daugavpils, Saule, 2017. (Mācību līdzeklis).
 • V.Zahars. Penitenciārā pedagoģija un psiholoģija, Daugavpils, Saule, 2015. (Mācību līdzeklis).
 • V.Zahars. Kriminālpolitika: mūsdienu tendences un procesi, Daugavpils, Saule, 2014. (Monogrāfija).
 • V.Zahars. Īss Eiropas cilvēktiesību kurss, Daugavpils, Saule, 2012. (Mācību līdzeklis).
 • V.Zahars. Latvijas kriminālpolitika: retrospekcija un nākotnes vīzija, Daugavpils, Saule, 2011. (Monogrāfija).
 • Захарс В.В. „Уголовно — исполнительное право: состояние и перспективы”, (учебное пособие), Рига, Holda, 2006.
 • V.Zahars. "Notiesātie — tauta tautā. Kriminālsodu izpildes problēmas". Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. (Monogrāfija).
 • V.Zahars. „Kriminālsodu izpildes tiesības. Vispārīgā daļa", mācību līdzeklis (atkārtots, papildināts izdevums), Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • V.Zahars. „Kriminālsodus un to izpildi vērtējot". Rīga, Zvaigzne ABC, 2003. (Mācību līdzeklis.)
 • V.Zahars. "Kriminālsodu izpildes tiesības. Vispārīgā daļa", mācību līdzeklis, Rīga, LPA, 1999.
 • V.Zahars. „Ar brīvības atņemšanu notiesāto personu klasifikācija Latvijas cietumu reformas kontekstā", Rīga, LPA, 1997. (Monogrāfija).
 • V.Zahars. „Ar brīvības atņemšanu notiesāto skaits: problēmas un risinājumi Eiropā", mācību līdzeklis, Rīga, LPA, 1997.

Ārējās saites

labot šo sadaļu