Vikipēdija:Dalībnieku uzvedības noteikumi

Svarīgākā pamatinformācija

Īsa lietošanas pamācība
Stila rokasgrāmata
Nozīmīguma kritēriji
Kas Vikipēdija nav
Špikeris
Pamācība

Saturs

Darba uzsākšana
Vikipēdijas pārlūkošana
Rediģēšana, noformēšana
Iekšējās saites un tabulas
Atsauces, ārējās saites,
kategorijas un starpviki saites

Attēli un citi faili
Veidnes un infokastes
Sekošana izmaiņām
Vikipēdijas vadlīnijas
Saziņa
Ārējie resursi
Konta iestatījumi, uzturēšana
Tehniskā informācija

Skatīt arī

Uzdot jautājumu
Biežāk uzdotie jautājumi
Sazināties ar Vikipēdiju

Dalībnieku uzvedības noteikumi

Šie ir Vikipēdijas latviešu valodā (turpmāk tekstā: Vikipēdijas) Dalībnieku uzvedības noteikumi, kas ir saistoši jebkuram dalībniekam (gan reģistrētam, gan nereģistrētam), kurš publicē jebkāda veida informāciju jebkurā Vikipēdijas lapā.

Terminu skaidrojums

labot šo sadaļu
 • Dalībnieks (persona) — jebkurš reģistrēts vai nereģistrēts Vikipēdijas apmeklētājs, kurš veic jebkura veida darbības Vikipēdijā.
 • Vandalisms — apzināta rakstu vai diskusiju lapu bojāšana vai jaunu rakstu izveide, kas neatbilst Vikipēdijas lietošanas pamācībai un satur nesakarīgus simbolus, necenzētus, tendenciozus izteicienus vai rupjības, kā arī tukšu rakstu izveide (bez teksta) vai esošu rakstu pilnīga vai daļēja neadekvāta dzēšana. Vandalisms ir arī raksti, kuri izveidoti ar nolūku morāli aizskart citus dalībniekus un/vai traucēt normālu Vikipēdijas darbību.
 • Ļaunprātīgs nolūks — doma jebkādā veidā traucēt normālu Vikipēdijas darbību, pārkāpjot Vikipēdijas dalībnieku uzvedības noteikumus.
 • Jauns dalībnieks — dalībnieks, kopš kura reģistrēšanās nav pagājušas 4 dienas.

Vispārīgie noteikumi

labot šo sadaļu
 • 1.1. Dalībnieka pienākums ir Vikipēdijā uzvesties korekti, objektīvi un ar vēsu prātu.
 • 1.2. Aizliegts apzināti vai ar nolūku, jebkādā veidā izraisīt konfliktus starp dalībniekiem.
 • 1.3. Aizliegts jebkādā veidā personiski aizskart citus dalībniekus.
 • 1.4. Aizliegts jebkādā veidā apzināti veicināt rasu un/vai etnisko naidu.
 • 1.5. Aizliegts publicēt citu dalībnieku vai personu privātos datus (īstais vārds, uzvārds, adrese, telefona numurs, e-pasta adrese u.c.), ja attiecīgā persona tam nepiekrīt.
  • 1.6. Sods par punktu 1.1. līdz 1.5. neievērošanu:
   • Nereģistrēts dalībnieks (IP) un jauns dalībnieks tiek brīdināts ar attiecīgo veidni un paskaidrota Vikipēdijas politika rakstu izveidē. Atkārtota pārkāpuma gadījumā dalībnieks tiek bloķēts uz laiku, kas nav mazāks par vienu diennakti. Ja pēc dalībnieka atbloķēšanas tiek konstatēts atkārtots pārkāpums, tad dalībnieks tiek bloķēts uz laiku, kas nav mazāks par vienu nedēļu. Atkārtota pārkāpuma gadījumā dalībnieks tiek bloķēts uz nenoteiktu laiku.
   • Atsevišķos gadījumos birokrātiem un administratoriem ir tiesības šo dalībnieku bez brīdinājuma bloķēt vandalisma novēršanas nolūkos.
   • Reģistrēts dalībnieks tiek brīdināts ar attiecīgo veidni un paskaidrota Vikipēdijas politika rakstu izveidē. Atkārtota pārkāpuma gadījumā dalībnieks tiek atkārtoti brīdināts un paziņots, ka pēc atkārtota pārkāpuma dalībnieks tiks bloķēts uz laiku, kas nav mazāks par vienu nedēļu. Pēc atkārtota pārkāpuma dalībnieks tiks bloķēts uz laiku, kas nav mazāks par vienu mēnesi, bet vandalisma turpināšanas gadījumā — bloķēts uz nenoteiktu laiku.

Dalībnieka vārda izveidošanas noteikumi

labot šo sadaļu
 • 2.1. Dalībnieka vārdā nedrīkst būt necenzēti izteicieni, rupjības un etnisku vai reliģisku naidu kurinoši vārdi un/vai izteicieni. Piemēram: igauņu musulmaņi ir jākļi.
 • 2.2. Dalībnieka vārdā nedrīkst parādīties interneta lapas adreses vai saites. Piemēram: www.draugiem.lv, http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DWUgqXGu_gTj.
 • 2.3. Dalībnieka vārds nedrīkst būt garāks par 30 simboliem. Piemēram: 111111222222333333444444555555.
 • 2.4. Dalībnieka vārds nedrīkst saturēt populāru cilvēku vārdus un uzvārdus. Piemēram: Vaira Vīķe-Freiberga, Mihaels Šūmahers.
  • 2.4.1. Izņēmums ir gadījumi, kad dalībnieka īstais vārds un uzvārds sakrīt ar kāda populāra cilvēka vārdu un uzvārdu. Šādā gadījumā dalībnieka pienākums ir pierādīt savu personību, sniedzot nepieciešamo informāciju kādam no Vikipēdijas administratoriem, kurš savukārt atbild par šī dalībnieka datu drošību un tālāku neizpaušanu.
 • 2.5. Dalībnieka vārds nedrīkst saturēt jau esoša dalībnieka vārdu vai īsto vārdu un/vai uzvārdu, gadījumā, ja esošais dalībnieks ar to nav apmierināts un ir iespējamība jaunā dalībnieka vārdu sajaukt ar jau esošo.
  • 2.5.1. Izņēmums ir gadījumi, kad dalībnieks vēlas savā dalībnieka vārdā izmantot savu īsto vārdu un/vai uzvārdu, kas pilnībā vai daļēji sakrīt ar jau esoša dalībnieka vārdu un/vai uzvārdu. Šādā gadījumā dalībnieka pienākums ir pierādīt savu personību.
  • 2.5.2. Sods par punktu 2.1. līdz 2.4. un 2.5. neievērošanu:
   • Dalībnieks tiek iepazīstināts ar Dalībnieku uzvedības noteikumiem (šiem noteikumiem) un brīdināts, bet nesadarbošanās gadījumā dalībnieks tiek bloķēts uz nenoteiktu laiku.

Par rakstu tiek uzskatīta raksta pamatlapa, veidne, saraksts un citas līdzīgas lapas, kurās ir izvietota pamatinformācija.

Jauna raksta izveidošana

labot šo sadaļu

Par jauna raksta izveidošanu tiek uzskatīta darbība, kurā jebkurš dalībnieks izveido jaunu rakstu, veidni, kategoriju vai citu lapu.

 • 3.1.1. Izveidojot jaunu rakstu, tā autors ir pilnībā atbildīgs par rakstā ievietoto informāciju.
 • 3.1.2. Aizliegts izveidot jaunus rakstus, ievietojot tajos Vikipēdijas lietošanas pamācībai neatbilstošu informāciju, kas klasificējas kā dalībnieka eksperiments (piemēram, komentārs par kādu aktuālu notikumu, apšaubāma rakstura informācija u.c.).
  • 3.1.3. Sods par punkta 3.1.2 neievērošanu:
   • Nereģistrēts dalībnieks (IP) un jauns dalībnieks tiek brīdināts ar attiecīgo veidni un paskaidrota Vikipēdijas politika rakstu izveidē. Atkārtota pārkāpuma gadījumā dalībnieks tiek bloķēts uz laiku, kas nav mazāks par vienu diennakti. Ja pēc dalībnieka atbloķēšanas tiek konstatēts atkārtots pārkāpums, tad dalībnieks tiek bloķēts uz laiku, kas nav mazāks par vienu nedēļu. Atkārtota pārkāpuma gadījumā dalībnieks tiek bloķēts uz nenoteiktu laiku.
   • Atsevišķos gadījumos birokrātiem un administratoriem ir tiesības šo dalībnieku bez brīdinājuma bloķēt vandalisma novēršanas nolūkos.
   • Reģistrēts dalībnieks tiek brīdināts ar attiecīgo veidni un paskaidrota Vikipēdijas politika rakstu izveidē. Atkārtota pārkāpuma gadījumā dalībnieks tiek atkārtoti brīdināts un paziņots, ka pēc atkārtota pārkāpuma dalībnieks tiks bloķēts uz laiku, kas nav mazāks par vienu nedēļu. Pēc atkārtota pārkāpuma dalībnieks tiks bloķēts uz laiku, kas nav mazāks par vienu mēnesi, bet pārkāpumu turpināšanas gadījumā — bloķēts uz nenoteiktu laiku.
 • 3.1.4. Aizliegts izveidot jaunus rakstus veidā, kas klasificējams kā vandalisms.
 • 3.1.5. Aizliegts izveidot jaunu rakstu, ievietojot tajā rupjības un/vai pielietot necenzētu leksiku.
  • 3.1.6. Sods par punktu 3.1.4. un 3.1.5. neievērošanu:
   • Nereģistrēts dalībnieks (IP) un jauns dalībnieks tiek bloķēts uz laiku, kas nav mazāks par vienu diennakti. Atkārtota pārkāpuma gadījumā, dalībnieks tiek bloķēts uz nenoteiktu laiku.
   • Reģistrēts dalībnieks tiek brīdināts ar attiecīgo veidni un paskaidrota Vikipēdijas politika rakstu izveidē, kā arī informēts, ka pēc atkārtota pārkāpuma dalībnieks tiks bloķēts uz laiku, kas nav mazāks par vienu nedēļu. Atkārtota pārkāpuma gadījumā dalībnieks tiek bloķēts uz nenoteiktu laiku.

Esoša raksta labošana

labot šo sadaļu

Par esošu rakstu labošanu tiek uzskatīta darbība, kurā jebkurš dalībnieks labo jau iepriekš izveidotu rakstu, veidni, sarakstu u. tml.

 • 3.2.1. Labojot esošu rakstu, tā autors ir pilnībā atbildīgs par šiem labojumiem.
 • 3.2.2. Aizliegts labot esošu rakstu, ievietojot tajā Vikipēdijas lietošanas pamācībai neatbilstošu informāciju, kas klasificējas kā dalībnieka eksperiments (piemēram, komentārs par kādu aktuālu notikumu, apšaubāma rakstura informācija u.c.).
  • 3.2.3. Sods par punkta 3.2.2 neievērošanu:
   • Nereģistrēts dalībnieks (IP) un jauns dalībnieks tiek brīdināts ar attiecīgo veidni un paskaidrota Vikipēdijas politika rakstu izveidē. Atkārtota pārkāpuma gadījumā dalībnieks tiek bloķēts uz laiku, kas nav mazāks par vienu diennakti. Ja pēc dalībnieka atbloķēšanas tiek konstatēts atkārtots pārkāpums, tad dalībnieks tiek bloķēts uz laiku, kas nav mazāks par vienu nedēļu. Atkārtota pārkāpuma gadījumā dalībnieks tiek bloķēts uz nenoteiktu laiku.
   • Atsevišķos gadījumos birokrātiem un administratoriem ir tiesības šo dalībnieku bez brīdinājuma bloķēt vandalisma novēršanas nolūkos.
   • Reģistrēts dalībnieks tiek brīdināts ar attiecīgo veidni un paskaidrota Vikipēdijas politika rakstu izveidē. Atkārtota pārkāpuma gadījumā dalībnieks tiek atkārtoti brīdināts un paziņots, ka pēc atkārtota pārkāpuma dalībnieks tiks bloķēts uz laiku, kas nav mazāks par vienu nedēļu. Pēc atkārtota pārkāpuma dalībnieks tiks bloķēts uz laiku, kas nav mazāks par vienu mēnesi, bet pārkāpumu turpināšanas gadījumā — bloķēts uz nenoteiktu laiku.
 • 3.2.4. Aizliegts labot un dzēst esošus rakstus veidā, kas klasificējas kā vandalisms.
 • 3.2.5. Aizliegts labot esošu rakstu, ievietojot tajā rupjības un/vai pielietot necenzētu leksiku.
  • 3.2.6. Sods par punktu 3.2.4. un 3.2.5. neievērošanu:
   • Nereģistrēts dalībnieks (IP) un jauns dalībnieks tiek bloķēts uz laiku, kas nav mazāks par vienu diennakti. Atkārtota pārkāpuma gadījumā dalībnieks tiek bloķēts uz nenoteiktu laiku.
   • Reģistrēts dalībnieks tiek brīdināts ar attiecīgo veidni un paskaidrota Vikipēdijas politika rakstu izveidē, kā arī informēts, ka pēc atkārtota pārkāpuma dalībnieks tiks bloķēts uz laiku, kas nav mazāks par vienu nedēļu. Atkārtota pārkāpuma gadījumā dalībnieks tiek bloķēts uz nenoteiktu laiku.

Par diskusiju lapām tiek uzskatītas rakstu, veidņu, attēlu un citu vārdtelpu diskusiju lapas, kā arī Kopienas portāls.

 • 4.1. Diskusiju lapās ievietoto komentāru autors ir pilnībā atbildīgs par šiem saviem komentāriem.
 • 4.2. Diskusiju lapās jebkura dalībnieka pienākums ir parakstīties ar 4 tildēm (~~~~) vai rīku joslā nospiest pogu  . Ja dalībnieks to nedara, tad jebkurš cits dalībnieks ir tiesīgs viņam to aizrādīt, paskaidrojot, kā tas pareizi jādara.
 • 4.3. Aizliegta necenzēta leksika (rupjības, rupja lamāšanās).
 • 4.4. Aizliegts jebkādā veidā apzināti morāli aizskart citus dalībniekus. Šis aizskārums var izpausties kā rupju, necieņas pilnu komentāru adresēšana, apmelošana, tendencioza attieksme u.c.
 • 4.5. Aizliegts publicēt citu dalībnieku vai personu privātos datus (īstais vārds, uzvārds, adrese, telefona numurs u.c.), ja attiecīgā persona tam nepiekrīt.
  • 4.6. Sods par punktu 4.3., 4.4. un 4.5. neievērošanu:
   • Nereģistrēts dalībnieks (IP) un jauns dalībnieks tiek iepazīstināts ar Dalībnieku uzvedības noteikumiem (šiem noteikumiem) un brīdināts, ka atkārtota pārkāpuma gadījumā tiks bloķēts uz laiku, kas nav mazāks par vienu diennakti. Ja pēc dalībnieka atbloķēšanas tiek konstatēts atkārtots pārkāpums, tad dalībnieks tiek bloķēts uz nenoteiktu laiku.
   • Agresīva vandalisma gadījumā birokrātiem un administratoriem ir tiesības šo dalībnieku bez brīdinājuma bloķēt vandalisma novēršanas nolūkos.
   • Reģistrēts dalībnieks tiek iepazīstināts ar Dalībnieku uzvedības noteikumiem (šiem noteikumiem) un brīdināts, ka atkārtota pārkāpuma gadījumā tiks bloķēts uz laiku, kas nav mazāks par vienu diennakti. Ja pēc dalībnieka atbloķēšanas šis noteikums tiek atkārtoti pārkāpts, tad dalībnieks tiek bloķēts uz laiku, kas nav mazāks par vienu nedēļu, tad vienu mēnesi. Atkārtota pārkāpuma gadījumā dalībnieks tiek bloķēts uz nenoteiktu laiku.
 • 4.7. Aizliegts jebkādā veidā rediģēt, modificēt un dzēst diskusiju lapā ievietoto informāciju.
  • 4.7.1. Izņēmums ir gadījumi, kad diskusiju lapā tiek veikts vandalisms, tajā skaitā necenzēta leksika, ievietoti personas privāti dati, punktos 6.1. un 6.3. aprakstītā brīdinājuma veidņu izmantošana u.c.

Vairāki vienas personas dalībnieki

labot šo sadaļu
 • 5.1. Katrs Vikipēdijas dalībnieks ir tiesīgs bez pamatdalībnieka izveidot papildu (alternatīvos) dalībniekus (tai skaitā robotus). Par galveno dalībnieku (ja dalībnieka lapā tas nav atzīmēts) tiek noteikts tas, kuram ir vislielākais labojumu skaits un kurš ir vissenākais.
 • 5.2. Galvenajā un visās alternatīvajās dalībnieku pamatlapās skaidri jānorāda savstarpējā saistība ar strādājošu saišu palīdzību.
 • 5.3. Balsstiesības Vikipēdijas balsošanā ir tikai galvenajam dalībniekam.
 • 5.4. Aizliegts izveidot alternatīvus dalībniekus ar ļaunprātīgu nolūku. Ja šis fakts jebkādā veidā tiek pierādīts, tad visi (gan galvenais, gan alternatīvie) dalībnieki tiks brīdināti un brīdinājuma neievērošanas gadījumā tiks bloķēti uz laiku, kas nav mazāks par vienu nedēļu. Atkārtota pārkāpuma gadījumā dalībnieki tiks bloķēti uz nenoteiktu laiku.

Brīdinājumi

labot šo sadaļu
 • 6.1. Izteikt brīdinājumu administratoram, pielietojot brīdinājuma veidni, ir tiesības tikai birokrātiem un citiem administratoriem.
 • 6.2. Reģistrēti dalībnieki (izņemot jaunos dalībniekus) var izteikt brīdinājumus savā starpā, pielietojot brīdinājuma veidnes.
 • 6.3. Brīdinājuma veidnes aizliegts izmantot visiem tiem dalībniekiem, kuriem pēdējā mēneša laikā pamatoti ir izteikts brīdinājums.
 • 6.4. Nereģistrētam dalībniekam (IP) un jaunam dalībniekam izmantot brīdinājuma veidnes ir aizliegts.
 • 6.5. Ja dalībnieks uzskata, ka brīdinājumu ir saņēmis nepamatoti, tad viņš divu dienu laikā var ierosināt kopienas balsojumu. Ja kopiena nolemj, ka brīdinājums ir tiešām ievietots nepamatoti, dalībniekam, kurš ir ievietojis brīdinājumu, tiek izteikts brīdinājums, bet balsojuma ierosinātājam — brīdinājums izņemts. Ja kopiena nolemj, ka brīdinājums tomēr ir pamatots, tad balsojuma ierosinātājs var tikt bloķēts par 1.1. punkta neievērošanu.