Atvērt galveno izvēlni

Šis ir saraksts ar izvēlētiem notikumiem, kurus saista datums 22. septembris. Lai ieteiktu jaunu notikumu, vairumā gadījumu var vienkārši labot šo lapu. Pirms tam, lūdzu, izlasi izmeklēto notikumu iekļaušanas kritērijus. Ja šaubies par fakta pievienošanu, vēlies ziņot par kļūdainu faktu, vai arī konkrētā diena drīz parādīsies sākumlapā, savu ieteikumu, lūdzu, pievieno diskusijas lapā.

Administratoriem: pēc izmaiņu veikšanas, lūdzu, iztīriet sākumlapas iekešoto versiju, lai parādītos veiktās izmaiņas.

Salemas tiesas zāle

Vairāk notikumu: 21. septembrī22. septembrī23. septembrī

Šobrīd ir 2019. gada 15. oktobris (UTC) – Atjaunināt lapu