Vikārs (no latīņu: vicarius — 'vietnieks, aizstājējs') ir prāvesta palīgs.[1]

Vikārs

Romas Katoļu baznīcā vikārs ir kādas garīgas amatpersonas pārstāvis uz laiku vai pastāvīgi.[2]

Romas pāvestu sauc arī par Jēzus Kristus vikāru vai par Svētā Pētera vikāru.

Šaurākā šā vārda nozīmē vikāri ir Romas kūrija, pāvesta legāti un nunciji un misijās nosūtītie apustuliskie vikāri. Plašākā šā vārda nozīmē vikāri ir visi patriarhi, primāti, arhibīskapi un bīskapi. Visbiežāk par vikāru sauc draudzes prāvesta palīgu — priesteri.

Vikārs ikdienā nēsā liturģisku apģērbu — sutanu.

  1. Henriks Trūps. Katoļu baznīcas vēsture. Rīga: Avots, 1992. 338.lpp.
  2. Johans Jorgensons. Svētais Asīzes Francisks. Rīga:1998, 317.lpp.