Vidzemes Vispārderīgā un ekonomiskā biedrība

Vidzemes Vispārderīgā un ekonomiskā biedrība (vācu: Kaiserliche Livländische Gemeinnützige und Öconomische Societät) bija 1792. gada 18. oktobrī Rīgā dibināta zinātniska biedrība. Rīgas tirgotājs Pēteris Heinrihs fon Blankenhāgens (Blankenhagen, 1723–1794) biedrības izveidei ziedoja 40 000 Alberta dālderu. Biedrības sekretārs no 1796. līdz 1801. gadam bija vēlākais Tērbatas Universitātes rektors Georgs Frīdrihs Parots.

Īsteno biedrības locekļu skaits nedrīkstēja pārsniegt 13, bet goda biedru skaits nebija noteikts. 1813. gadā biedrības biroju pārcēla uz Tērbatu, to likvidēja pēc vācbaltiešu izceļošanas 1939. gadā.