Vidzemes Vispārderīgā un ekonomiskā biedrība

Vidzemes`Ķeizariskā Vispārderīgā un ekonomiskā biedrība (vācu: Kaiserliche Livländische Gemeinnützige und Öconomische Societät) bija 1792. gada 18. oktobrī Rīgā dibināta zinātniska biedrība. Rīgas tirgotājs Pēteris Heinrihs fon Blankenhāgens (Blankenhagen, 1723–1794) biedrības izveidei ziedoja 40 000 Alberta dālderu. Biedrības sekretārs no 1796. līdz 1801. gadam bija vēlākais Tērbatas Universitātes rektors Georgs Frīdrihs Parots.

Vidzemes Vispārderīgās un ekonomiskās biedrības laikraksts Baltische Wochenschrift (1894).

Īsteno biedrības locekļu skaits nedrīkstēja pārsniegt 13, bet goda biedru skaits nebija noteikts. 1813. gadā biedrības biroju pārcēla uz Tērbatu, to likvidēja pēc vācbaltiešu izceļošanas 1939. gadā.

Biedrības prezidenti

labot šo sadaļu
 • 10.01.1796–12.09.1796 : Leonards Johans fon Budbergs (Leonhard Johann von Budberg-Bönninghausen, 1727−1796)
 • 06.11.1796–05.01.1809 : Frīdrihs Reinholds fon Bergs (Friedrich Reinhold von Berg, 1736−1809)
 • 26.06.1809–1828 : Reinholds Vilhelms fon Lipharts (Reinhold Wilhelm von Liphart, 1750—1829)
 • 22.01.1829–20.07.1835 : Konrāds Zigmunds fon Brašs (Konrad Siegmund von Brasch, 1779−1835)
 • 28.09.1835–21.01.1846 : Kārlis fon Brinings ( Karl Axel Christer von Bruiningk, 1782−1848)
 • 21.01.1846–19.09.1846 : Aleksandrs fon Etingens (Alexander von Oettingen, 1798−1846)
 • 13.01.1847–15.01.1862 : Kārlis Eduards fon Lipharts (Carl Eduard von Liphart, 1808−1891)
 • 15.01.1862–31.08.1882 : Aleksandrs fon Midendorfs (Alexander Theodor von Middendorff, 1815−1894)
 • 31.08.1882–20.01.1900 : Eduards fon Etingens (Eduard Reinhold von Oettingen, 1829−1919)
 • 20.01.1900–16.06.1902 : Maksimiliāns fon Siverss (Friedrich Maximilian (Max) von Sivers, 1857−1919)
 • 16.06.1902–21.01.1903 : Arveds Aleksandrs fon Etingens (Alexander Arved Georg von Oettingen, 1857−1943)
 • 21.01.1903–24.01.1906 : Ādolfs Pilars fon Pilhavs (Adolf (Alf) Konstantin Jakob Pilar von Pilchau, 1851−1925)
 • 21.03.1906–1927 : Ēriks fon Etingens (Erich August Arthur von Oettingen, 1862−1928)
 • 1927–1931 : Rolfs fon Anreps (Rudolf (Rolf) von Anrep, 1865−1945)
 • 1931–1939 : Rihards fon Etingens (Alexander Georg Richard von Oettingen, 1857−1943)
 • 1939 : Artūrs fon cur Mīlens (Arthur Max von zur Mühlen, 1885−1959)

Biedrības rakstu krājumi

labot šo sadaļu
 • Oekonomisches Repertorium für Liefland. Riga: 1808-1811
 • Neues oekonomische Repertorium für Liefland. Riga: 1812-1825
 • Jahrbücher für Landwirtschaft. Dorpat: 1826-1837
 • Liefländische Jahrbücher der Landwirtschaft. Dorpat: 1838-1864
 • Baltische Wochenschrift für Landwirtschaft, Gewerbefleiß und Handel. Dorpat: 1863-1915
 • Engelhardt, Hans Dieter von; Neuschäffer, Hubertus. Die Livländische Gemeinnützige und Ökonomische Sozietät (1792–1939). Köln, Wien: Böhlau, 1983.