Viļakas trakts (poļu: trakt marienhauski) jeb Viļakas stārastija bija administratīva vienība Inflantijas vaivadijas (1629-1772) sastāvā ar centru Marienhauzenas pilī. Pils kalpoja galvenokārt kā Viļakas garnizona apmetne, Viļakas stārasts tajā pastāvīgi neuzturējās.

Viļakas trakts pēc pievienošanas Ludzas traktam un iekļaušanas Polockas guberņas sastāvā (1798).
Marienhauzenas pils drupas pēc sagraušanas 18. gs. sākumā.

Vēsture labot šo sadaļu

1683. gadā pirmo reizi pieminēta Viļakas katoļu baznīca. Lielā Ziemeļu kara laikā Marienhauzenas pils tika pilnīgi nopostīta un pamesta. Baznīca pēc nopostīšanas atjaunota 1716. gadā.

Pēc Polijas-Lietuvas kopvalsts pirmās dalīšanas 1772. gadā Viļakas trakts tika inkorporēts Krievijas impērijas sastāvā. 1776. gada 4. septembrī Daugavas province tika sadalīta trīs daļās un tās ziemeļaustrumu daļā izveidots Ludzas apriņķis (Люцинский уезд), kurā bija apvienoti Ludzas trakts ar Viļakas traktu.