Vērtspapīrs

tigojams finanšu aktīvs

Vērtspapīrs ir privāttiesību dokuments, kas apliecina tā īpašnieka saistības un izsaka mantiskās tiesības. Parasti vērtspapīrs apliecina kapitāla ieguldīšanu vai naudas aizdošanu un līdz ar to tiesības uz regulāriem ieņēmumiem dividenžu vai procentu veidā. Vērtspapīrs var tikt pirkts un pārdots (kļūt par publiskās apgrozības objektu), nemainoties tajā izteikto tiesību daudzumam. Ir dažādi vērtspapīru veidi: akcija, obligācija, vekselis, privatizācijas sertifikāts, akreditīvs, kravaszīme, ķīlas zīme u. c.[1][2][3]

Ārējas saites

labot šo sadaļu

Likums par vērtspapīriem

  1. Ruta Grēviņa. Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca. Rīga : Zinātne, 2000. ISBN 9984698033.
  2. Eiropas Savienības terminu vārdnīca. Rīga : UNDP. 2004.
  3. «likumi.lv». 23.08.1995. Skatīts: 13.02.2018.