Vārtāja (ciems)

ciems Grobiņas novada Gaviezes pagastā, Latvijā