Vārsma

dzejas valodas ritma organizācijas pamatvienība; atsevišķa rinda dzejolī

Vārsma ir dzejas valodas ritma pamatvienība, kas balstās uz uzsvērtu un neuzsvērtu zilbju, paužu un citu valodas elementu noteiktu izkārtojumu; tā var būt atsevišķa rinda dzejolī. Vārsma var būt arī dzejoļa pants vai pat viss dzejolis. Pēc uzsvērto un neuzsvērto zilbju, paužu un citu valodas elementu izkārtojuma ir dažādi vārsmu veidi jeb pantmēri, piemēram, monometrs, dimetrs, trimetrs.