Pantmērs ir noteikts uzsvērto (/) un neuzsvērto (V) zilbju skaits un to regulārās mijas kārtība dzejas rindās.[1] Mazākā pantmēra vienība ir pēda jeb takts — zilbju kopa, kas regulāri atkārtojas.[2]

Biežāk lietotie pantmēri:

Atsauces labot šo sadaļu

  1. Daina Štokmane, Iveta Vīduša. Literatūra 7. klasei. 1. daļa. Zvaigzne ABC, 2014. 111. lpp.
  2. Anita Skalberga. Literatūra 11. klasei. Rīga: RaKa, 2000. 337. lpp.