Viršanas jeb vārīšanās temperatūra ir temperatūra, kurā viela no šķidrā agregātstāvokļa pāriet gāzveida stāvoklī (pievadot enerģiju) (vai kondensējas (aizvadot enerģiju)). Parasti ar jēdzienu "viršanas temperatūra" saprot viršanas temperatūru atmosfēras spiedienā. Viršanas temperatūra ir temperatūra, kurā tvaika spiediens virs šķidruma kļūst vienāds ar apkārtējās atmosfēras spiedienu.

Eksperiments, kurā demonstrēta viršanas temperatūras atkarība no spiediena

Viršanas temperatūra ir ļoti atkarīga no spiediena virs šķidruma. Jo mazāks spiediens, jo zemāka ir šķidruma viršanas temperatūra.

Vielām, kas normālos apstākļos ir gāzes, bieži viršanas temperatūras vietā runā par sašķidrināšanās temperatūru.

Ārējās saites

labot šo sadaļu