Vācbaltu tautas partija (vācu: Deutsch-baltische Volkspartei, saīsināti — DbVP) bija Latvijas vācbaltiešu minoritātes politiskā partija, kas pastāvēja laikā no 1920. līdz 1934. gadam.

Partija tika nodibināta 1920. gada sākumā pirms Satversmes sapulces vēlēšanām. Tā pārstāvēja bijušo vācu lielo zemes īpašnieku, tas ir, muižnieku intereses.[1] Vācbaltu tautas partija bija pārstāvēta Latvijas Tautas padomē, Latvijas Satversmes sapulcē un visās ievēlētājās Saeimās līdz 1934. gadam. Saeimā partija iekļāvās Vācbaltu partiju frakcijā. Starp ievērojamākajiem biedriem minami Vilhelms fon Firkss, Voldemārs Puzuls un citi. Pēc Kārļa Ulmaņa veiktā apvērsuma partija bija spiesta izbeigt savu darbību.

Atsauces labot šo sadaļu

  1. Latvijas Brīvības cīņas 1918 — 1920. Enciklopēdija. Rīga:Preses nams, 1999. ISBN 9984-00-395-7 (279. lpp.)