Utilitārisms

Utilitārisms ir ētikas teorija, kuras pamatā ir doma, ka pareizais cilvēka rīcības veids ir tas, kas dod vislielāko ietekmi visas sabiedrības kopējās labklājības un laimes veicināšanā. Tas ir konsekvenciālisma novirziens, kas savukārt paredz, ka rīcība ir vērtējama pēc tās sekām.

Par svarīgākajām personām, kas ir pārstāvējuši un veicinājuši utilitārismu, ir uzskatāmi britu filozofi Džeremijs Bentams un Džons Stjuarts Mills. Mūsdienās utilitārismu popularizējis Pīters Singers.