Traktāts ir rakstu darbs, kurā formāli un sistemātiski aprakstīts darba temats. Vārds radies no latīņu valodas vārda tractatus, kas, savukārt, ir darbības vārda tractō divdabis un nozīmē - aprakstīts, padarīts, izpildīts.

Samērā pazīstams traktāta piemērs ir 1921. gadā izdotais Ludviga Vitgenšteina darbs "Tractatus Logico-Philosophicus".