Termodinamiskā sistēma

Sistēma termodinamikā ir no matērijas sastāvošs ķermenis vai šādu ķermeņu kopa.

Šķidrums kolbā bez korķa — atvērta sistēma, šķidrums kolbā ar korķi — slēgta sistēma, šķidrums kolbā ar korķi, ievietots Djuāra traukā — izolēta sistēma

Sistēma ir fiziski vai iedomāti atdalīta no apkārtējās vides ar noteiktu iespēju mijiedarboties ar vidi, sistēma var būt

  • izolēta — starp sistēmu un vidi nav ne matērijas, ne enerģijas (caur siltumu vai darbu) apmaiņas,
  • slēgta — starp sistēmu un vidi nav matērijas apmaiņas, ir iespējama enerģijas apmaiņa,
  • atvērta — starp sistēmu un vidi pastāv gan enerģijas, gan matērijas apmaiņa.