Matērija (no latīņu: māteria — 'viela') ir viss, kas aizņem telpu, tādējādi matērija ir viela un lauks (gravitācijas, magnētiskais utt.). Parasti, runājot par matēriju, runā par elementārdaļiņām fermioniem. Matērijai piemīt raksturlielumi, kurus var izmērīt, piemēram, masa (vielai) vai stiprums (laukam).

Matērija un enerģija labot šo sadaļu

Klasiskā fizika matēriju un enerģiju uzskatīja par atšķirīgiem fenomeniem. Modernā fizika savukārt uzsver, ka matēriju iespējams pārvērst enerģijā un otrādi. Bieži vien, pētot atsevišķus fizikas jautājumus, matēriju un enerģiju ērtības labad uztver kā dažādas lietas. Ikdienā novērojamo matēriju veido elektroni, protoni, neitroni un mijiedarbība starp tiem.

Skatīt arī labot šo sadaļu