Tecēšanas robeža

Materiāla tecēšanas robeža raksturo deformācijas līknes punktu, kurā beidzas materiāla elastīgā deformācija un sākas plastiskā deformācija.