Deformācija (no latīņu: deformatio — izkropļošana) ir ķermeņa formas vai izmēru maiņa ārēju spēku iedarbībā. Izšķir šāda veida deformācijas: tilpuma deformācija, stiepe un spiede, liece, vērpe un bīde. Piemēram, stāvot uz dēļa laipas, tā no svara ieliecas. Arī liecot lineālu, stiepjot gumijas auklu un spiežot plastilīna gabaliņu, notiek šo priekšmetu deformēšanās.

Deformācijas iedala divās lielās grupās — elastīgās un plastiskās deformācijās.

Elastīga deformācija

labot šo sadaļu

Elastīga deformācija ir deformācijas veids, kad ķermenis pēc kāda cita ķermeņa vai spēka iedarbības beigām atgūst savu sākotnējo formu. Piemēram, plastmasas lineāls, kas tiek nedaudz saliekts. Beidzot liekt, lineāls atkal iztaisnojas un iegūst savu sākotnējo izskatu. Gandrīz visi cieti ķermeņi ir elastīgi deformējami pie minimāla spēka pielietošanas.

Plastiska deformācija

labot šo sadaļu

Plastiska jeb neatgriezeniskā deformācija notiek tad, kad ķermenis pēc iedarbības beigām neieņem sākotnējo formu. Piemēram, mīcot plastilīnu, tas neatgūst sākotnējo formu. Ievērojami izstiepjot atsperi, tā vairs neatgriežas sākuma stāvoklī.