Mehāniskais spriegums

Klints plaisas, kuras radušās mehāniskā sprieguma iedarbībā.

Mehāniskais spriegums ir fizikāls lielums, kurš raksturo ārējo spēku iedarbībā ķermenī radušos iekšējos spēkus. Pēc būtības spriegums ir spēka daudzums, kas darbojas uz laukuma vienību. Sprieguma mērvienība ir paskāls.

Sprieguma aprēķināšanaLabot

Mehānisko spriegumu vienkāršotā variantā var aprēķināt pēc šādas formulas:

 
kur
  ir spriegums (mērvienība: paskāls)
  ir elastības spēks (mērvienība: ņūtons)
  ir sķērsgriezuma laukums (mērvienība: kvadrātmetrs)