Teātri Rīgā, ir teātri, kas darbojas vai ir darbojušies Rīgas pilsētā.

Pirmā izrāde 1205. gadā labot šo sadaļu

Livonijas Indriķa hronikā teikts, ka 1205. gada ziemā Rīgā notikusi brīnum jauka izrāde par praviešiem:[1]

PAR LIELU IZRĀDI, KAS NOTIKA RĪGĀ. Tai pašā ziemā Rīgas vidū notika brīnum jauka izrāde par praviešiem, lai pagāni no redzētā mācītos kristīgās ticības sākumus. Izrādes saturu klātesošajiem - kā jaunkristītajiem, tā pagāniem - ļoti rūpīgi izklāstīja tulks. Bet, kad Gideona bruņotie vīri cīnījās ar filistiešiem, pagāni, bīdamies, ka viņus nogalinās, metās bēgt, taču tika laipni atsaukti atpakaļ. Un tā baznīcā kādu neilgu laiku valdīja klusums un miers. Bet šī spēle bija it kā nākotnes notikumu priekšspēle un paredzējums: šajā izrādē bija kaujas - Dāvida, Gideona un Hēroda cīņas - un bija arī Vecās un Jaunās Derības mācība; un patiešām - pagāni bija jāpievērš ticībai jo daudzos karos, kas vēl sekoja, un viņiem ar Vecās un Jaunās Derības mācību vajadzēja paskaidrot, kā tikt pie īstā miera nesēja un mūžīgās dzīvošanas.

Moderno laiku vēsture labot šo sadaļu

Atsauksmes labot šo sadaļu