Sveika, pasaule

datorprogramma, kas izvada uzrakstu "Hello, world"

Sveika, pasaule ir datorprogramma, kas izvada uzrakstu "Sveika, pasaule!" (parasti angļu valodā "Hello, world!") uz datora displeja. Tā kā tā ir viena no vienkāršākajām iespējamajām programmām, to parasti izmanto, lai iesācējiem nodemonstrētu kādas programmēšanas valodas pamatsintaksi vai arī lai pārliecinātos, ka valoda vai sistēma darbojas korekti. Uz iekārtām, kam nav displeja, to parasti aizstāj ar programmu, kas dod kāda cita veida signālu, piemēram, ieslēdz gaismas diodes.

Pirmo reizi "Sveika, pasaule" tika izmantota kā ievads jaunā programmēšanas valodā 1974. gada grāmatā The C Programming Language, kura lasītājus iepazīstināja ar valodu C. Programmas kods bija šāds:

 main()
 {
    printf("hello, world");
 }

PiemēriLabot

BASICLabot

10 PRINT "Hello, World!"
20 END

Batch failsLabot

@echo off
echo Hello, World!

BashLabot

echo "Hello, World!"

CLabot

#include <stdio.h>

int main(void) 
{
 printf("Hello, World!\n");
 return 0;
}

C++Labot

#include <iostream>

int main() 
{
 std::cout << "Hello, World!\n";
 return 0;
}

C#Labot

Console.WriteLine("Hello, World!");

COBOLLabot

IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. HELLO-WORLD.
* simple hello world program
PROCEDURE DIVISION.
  DISPLAY 'Hello, world!'.
  STOP RUN.

ClojureLabot

(println "Hello, world!")

DartLabot

void main() {
 print('Hello, World!');
}

ElixirLabot

IO.puts("Hello, World!")

EzhilLabot

பதிப்பி "உலகே வணக்கம்"
பதிப்பி "Hello, World"
exit()

FortranLabot

program Hello
 print *, "Hello, World!"
end program Hello

GoLabot

package main
import "fmt"

func main() {
  fmt.Println("Hello, World!")
}

HaskellLabot

main :: IO ()
main = putStrLn "Hello, World!"

JavaLabot

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  System.out.println("Hello, World!");
 }
}

JavaScriptLabot

console.log("Hello, World!");

In current versions:

document.write("Hello, World!");

KotlinLabot

package org.kotlinlang.play     
fun main() {            
  println("Hello, World!")    
}

Labot

print [Hello, World!]

LuaLabot

print("Hello, World!")

mqLabot

function hello(r) {
  r.return(200, "Hello, world!");
}

export default {hello};

Objective-CLabot

#import <Foundation/Foundation.h>

int main(int argc, const char * argv[]) {
  @autoreleasepool {
    NSLog(@"Hello, World!");
  }
  return 0;
}

PascalLabot

program Hello;
begin
 writeln ('Hello, World!')
end.

PerlLabot

print "Hello, World!\n";

PHPLabot

<?php
echo "Hello, World!";
?>

PowerShellLabot

'Hello, World!'

PythonLabot

print("Hello, World!")

RubyLabot

puts "Hello, World!"

RustLabot

fn main() {
  println!("Hello, World!");
}

SwiftLabot

print("Hello, World!")

ZigLabot

const std = @import("std");

pub fn main() void {
  std.debug.print("Hello, world!", .{});
}