Sveika, pasaule

datorprogramma, kas izvada uzrakstu "Hello, world"

Sveika, pasaule ir datorprogramma, kas izvada uzrakstu "Sveika, pasaule!" (parasti angļu valodā "Hello, world!") uz datora displeja. Tā kā tā ir viena no vienkāršākajām iespējamajām programmām, to parasti izmanto, lai iesācējiem nodemonstrētu kādas programmēšanas valodas pamatsintaksi vai arī lai pārliecinātos, ka valoda vai sistēma darbojas korekti. Uz iekārtām, kam nav displeja, to parasti aizstāj ar programmu, kas dod kāda cita veida signālu, piemēram, ieslēdz gaismas diodes.

Pirmo reizi "Sveika, pasaule" tika izmantota kā ievads jaunā programmēšanas valodā 1974. gada grāmatā The C Programming Language, kura lasītājus iepazīstināja ar valodu C. Programmas kods bija šāds:

 main()
 {
    printf("hello, world");
 }

Piemēri labot šo sadaļu

BASIC labot šo sadaļu

10 PRINT "Hello, World!"
20 END

Batch fails labot šo sadaļu

@echo off
echo Hello, World!

Bash labot šo sadaļu

echo "Hello, World!"

C labot šo sadaļu

#include <stdio.h>

int main(void) 
{
 printf("Hello, World!\n");
 return 0;
}

C++ labot šo sadaļu

#include <iostream>

int main() 
{
 std::cout << "Hello, World!\n";
 return 0;
}

C# labot šo sadaļu

Console.WriteLine("Hello, World!");

COBOL labot šo sadaļu

IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. HELLO-WORLD.
* simple hello world program
PROCEDURE DIVISION.
  DISPLAY 'Hello, world!'.
  STOP RUN.

Clojure labot šo sadaļu

(println "Hello, world!")

Dart labot šo sadaļu

void main() {
 print('Hello, World!');
}

Elixir labot šo sadaļu

IO.puts("Hello, World!")

Ezhil labot šo sadaļu

பதிப்பி "உலகே வணக்கம்"
பதிப்பி "Hello, World"
exit()

Fortran labot šo sadaļu

program Hello
 print *, "Hello, World!"
end program Hello

Go labot šo sadaļu

package main
import "fmt"

func main() {
  fmt.Println("Hello, World!")
}

Haskell labot šo sadaļu

main :: IO ()
main = putStrLn "Hello, World!"

Java labot šo sadaļu

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  System.out.println("Hello, World!");
 }
}

JavaScript labot šo sadaļu

console.log("Hello, World!");

In current versions:

document.write("Hello, World!");

Kotlin labot šo sadaļu

package org.kotlinlang.play     
fun main() {            
  println("Hello, World!")    
}

labot šo sadaļu

print [Hello, World!]

Lua labot šo sadaļu

print("Hello, World!")

mq labot šo sadaļu

function hello(r) {
  r.return(200, "Hello, world!");
}

export default {hello};

Objective-C labot šo sadaļu

#import <Foundation/Foundation.h>

int main(int argc, const char * argv[]) {
  @autoreleasepool {
    NSLog(@"Hello, World!");
  }
  return 0;
}

Pascal labot šo sadaļu

program Hello;
begin
 writeln ('Hello, World!')
end.

Perl labot šo sadaļu

print "Hello, World!\n";

PHP labot šo sadaļu

<?php
echo "Hello, World!";
?>

PowerShell labot šo sadaļu

'Hello, World!'

Python labot šo sadaļu

print("Hello, World!")

Ruby labot šo sadaļu

puts "Hello, World!"

Rust labot šo sadaļu

fn main() {
  println!("Hello, World!");
}

Swift labot šo sadaļu

print("Hello, World!")

Zig labot šo sadaļu

const std = @import("std");

pub fn main() void {
  std.debug.print("Hello, world!", .{});
}