Fortran (agrākais nosaukums FORTRAN no angļu: The IBM Mathematical Formula Translating System) ir pirmā augsta līmeņa programmēšanas valoda, kas tika radīta 1950. gados Džona Bekusa vadībā IBM zinātnisko un inženiertehnisko uzdevumu risināšanai. Fortran kļuva par galveno valodu programmēšanas ēras sākumā un mūsdienās to izmanto intensīvas skaitļošanas jomās, piemēram, klimata modelēšanā, aprēķinos fizikā un ķīmijā.

Fortran programmēšanas valodas perfokarte.

Laika gaitā ir bijušas vairākas Fortran versijas, kurās tika iekļauti valodas paplašinājumi, tomēr saglabājot savietojamību ar iepriekšējām versijām. Secīgās versijās tika iekļauts simbolu datu apstrāde (FORTRAN 77), masīvu, modulārā un objektbāzētā programmēšana (Fortran 90/95), objektorientētā programmēšana (Fortran 2000, Fortran 2003, Fortran 2008).