Mise

katoļu galvenais dievkalpojums
(Pāradresēts no Svētā Mise)

Mise (latīņu: missa) ir katoļu galvenais dievkalpojums. Tā ir Jēzus Kristus pestīšanas piemiņa. Mise sastāv no ievadrituāliem, vārda liturģijas, eiharistiskās liturģijas un noslēguma ceremonijām. Vārda liturģiju ievada sapulcēšanās un grēku nožēla. Pēc tās seko Dieva vārda uzklausīšana, sprediķis un vispārēja lūgšana. Eiharistisko liturģiju veido maizes un vīna prezentācija, pateicība un konsekrācija, kā arī komūnija.

Zīmējums, kurā attēlota 15. gadsimta mise

Dievkalpojumi, kurus sauc par misēm, dažreiz tiek novadīti arī anglikānismā un luterismā.