Atvērt galveno izvēlni

Mise

katoļu galvenais dievkalpojums
(Pāradresēts no Svētā Mise)
Zīmējums, kurā attēlota 15. gadsimta mise

Mise (latīņu: missa) ir katoļu galvenais dievkalpojums. Tā ir Jēzus Kristus pestīšanas piemiņa. Mise sastāv no ievadrituāliem, vārda liturģijas, eiharistiskās liturģijas un noslēguma ceremonijām. Vārda liturģiju ievada sapulcēšanās un grēku nožēla. Pēc tās seko Dieva vārda uzklausīšana, sprediķis un vispārēja lūgšana. Eiharistisko liturģiju veido maizes un vīna prezentācija, pateicība un konsekrācija, kā arī komūnija.

Dievkalpojumi, kurus sauc par misēm, dažreiz tiek novadīti arī anglikānismā un luterismā.