Starptautiskās tiesības

Starptautiskās tiesības jeb starptautiskās publiskās tiesības ir līgumu un paražu tiesību, starptautisko tiesību principu un normu kopums, kas reglamentē starptautisko attiecību kārtību un ir izstrādāts valstu sadarbības rezultāta[1]

Eiropas Savienības tiesības parasti nepieskaita ne pie nacionālām, ne pie starptautiskām tiesībām. "Starptautiskās privāttiesības" pēc izstrādes un piemērošanas kārtības biežāk ir nacionālās, nevis starptautiskās.

  • Valstis un tām līdzīgi veidojumi
  • Starptautiskās organizācijas

Saskaņā ar ANO Starptautiskās tiesas Statūtu 38. pantu:

  • Starptautiskie līgumi;
  • Starptautiskās paražas;
  • Tiesību principi;
  • Tiesu nolēmumi;
  • Augstās kvalifikācijas zinātnieku viedokļi.

Ārējās saites

labot šo sadaļu
  1. Bojārs J. Starptautiskās publiskās tiesības 1. sēj. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. ISBN 9984-36-361-9 — 1. lpp.