Semantiskais tīmeklis ir projekts ar mērķi piešķirt tīmeklī esošajiem dokumentiem mašīnām saprotamu nozīmi (skat. semantika). Vispasaules tīmekļa radītāja Tima Bērnera-Lī vadībā, Vispasaules tīmekļa konsorcijs (W3C) šobrīd strādā pie Vispasaules tīmekļa papildināšanas ar jauniem standartiem, iezīmēšanas valodām un datu apstrādes rīkiem.

W3C Semantiskā tīmekļa logotips

Semantiskā tīmekļa pamatā ir Resursu aprakstīšanas satvars (RDF - Resource Description Framework), dažādi datu apmaiņas formāti (RDF/XML, N3, Turtle, N-Triples) un notācijas (RDF Schema, OWL), kas domāti, lai formāli aprakstītu noteiktas zināšanu sfēras konceptus, terminus un attiecības.

Vairākas piedāvātās tehnoloģijas jau tiek veiksmīgi izmantotas dažādos projektos praksē, tomēr, semantiskais tīmeklis kā globāla vīzija šobrīd nav materializējies. Ir arī radušās citas līdzīgas ievirzes tehnoloģijas, piemēram, mikroformāti.

Potenciālie ieguvumi no semantiskā tīmekļa

labot šo sadaļu

Patlaban cilvēki izmanto tīmekli, piemēram, lai atrastu noteiktu DVD disku Internetveikalos un nopirktu to par vislētāko iespējamo cenu. Taču dators šīs pašas darbības nav spējīgs veikt bez cilvēka tiešas vadības, jo tīmekļa lappuses satur informāciju, kas ir pierakstīta tikai cilvēkam, bet ne programmatūrai saprotamā veidā. Semantiskā tīmekļa projekta mērķis ir padarīt tīmekļa lappuses saprotamas datoriem, kā rezultātā tie paši spētu autonomi pārlūkot tīmekli un veikt nepieciešamās operācijas saskaņā ar cilvēka dotiem vispārīgiem norādījumiem. Dators varētu, piemēram, pats atrast lētāko vietu, kur iegādāties noteiktu DVD disku un arī pats veikt tā iegādi.

  • XML - nodrošina elementālu sintaksi datu struktūrām dokumentos, tomēr nepasaka neko par to semantiku.
  • XML Schema - viena no XML shēmu valodām, ar kuras palīdzību ir iespējams specificēt XML dokumenta struktūru un tā elementu saturu.
  • RDF - vienkāršs datu modelis subjektu (resursu) aprakstīšanai. RDF var tikt pierakstīts XML formātā.
  • RDF Schema - ontoloģija, kas ļauj aprakstīt RDF resursu klases un īpašības.
  • OWL
  • SPARQL - protokols un vaicājumu valoda semantiskā tīmekļa datu avotiem.

Nepilnīgs saraksts ar praksē darbojošamies semantiskā tīmekļa projektiem:

  • DBpedia ir mēģinājums publicēt no Vikipēdijas izvilktus strukturētus datus. Dati tiek publicēti RDF un ir pieejami tīmeklī zem GNU Free Documentation License.
  • FOAF ("Friend of a Friend" - drauga draugs) ir ontoloģija, kas ļauj aprakstīt attiecības starp cilvēkiem un "lietām", kas ir tiem apkārt. Populārais tīmekļa žurnālu serviss LiveJournal (un arī uz tā bāzes veidotā Sviesta Ciba) eksportē lietotāju profilu datus FOAF RDF/XML formātā.
  • SIOC - projekts ar mērķi radīt metodes, kas ļautu savstarpēji sasaistīt dažādas tiešsaites diskusiju vietnes - forumus, tīmekļa žurnālus, u.c.

Ārējās saites

labot šo sadaļu