Ontoloģija (no sengrieķu: ὄντος (ontos) — 'esošais' un λόγος (logos) — 'vārds, mācība') filozofijas zinātnē ir mācība par esamību, esamības būtības noteicošajām iezīmēm. Pieņēmumi par to, kādas lietas pastāv vai var pastāvēt attiecīgajā īstenības jomā, kādi varētu būt to eksistences apstākļi, no kā un kādā veidā tās varētu būt atkarīgas utt.; katrai zinātnes nozarei un katrai teorijai ir sava ontoloģija.

Pirmā Mozus grāmata pārrakstīta uz olas

Ontoloģisti uzskata, ka pasaule pastāv neatkarīgi no mūsu zināšanām par tās esamību, tā raugās kā lietas mijiedarbojas konkrētā vidē, tā uzskata, ka valsts pastāv uz savstarpēju vienošanos pamata (vienošanos starp indivīdiem), tāpat arī likumi un dažādi noteikumi eksistē paša personā, bet īstenībā nav sastopami.