Ontoloģija

Pirmā Mozus grāmata pārrakstīta uz olas

Ontoloģija (no sengr. sengrieķu ὤν, ὄντος — ōn, ontos, "esošais" + λόγος — logos, "vārds, mācība") — mācība par esamību, esamības būtības noteicošajām iezīmēm. Pieņēmumi par to, kādas lietas eksistē vai var eksistēt attiecīgajā realitātes jomā, kādi varētu būt to eksistences apstākļi, no kā un kādā veidā tās varētu būt atkarīgas utt.; katrai zinātnes nozarei un katrai teorijai ir sava ontoloģija.

Ontoloģisti uzskata, ka pasaule pastāv neatkarīgi no mūsu zināšanām par tās esamību un eksistenci, tā raugās kā lietas mijiedarbojas konkrētā vidē, tā uzskata, ka valsts pastāv uz savstarpēju vienošanos pamata (vienošanos starp indivīdiem), tāpat arī likumi un dažādi noteikumi eksistē paša personā, bet realitātē nav sastopami.