Saldus vidusskola

Saldus vidusskola ir visjaunākā skola Saldus pilsētā un tās novadā. Mācības skolā notiek latviešu valodā. Tās nosaukumu pieņemts saīsināt ar burtiem SV.

VēstureLabot

2016. gada sākumā Saldus Dome izlēma skolēnu samazināšanās dēļ likvidēt Saldus 1. un 2. vidusskolas un izveidot vienotu Saldus vidusskolu Saldus 2. vidusskolas telpās. Skola tika atklāta 2016. gada 1. septembrī un tajā mācījās 665 skolēnu un strādāja 60 skolotāji. skola tika uzcelta ap 1975-1980. gadu un tika renovēta ap 2015. gadu.

SasniegumiLabot

Šajā skolas īsajā pastāvēšanas laikā ir daži sasniegumi ārpus skolas organizētajos pasākumos, kā arī olimpiādēs un sporta sacensības.

 • 3.vieta starpnovadu vācu valodas olimpiādē 11.c klases skolēnam Robertam Šmitam;
 • IT konkursa ”Ventspils IT izaicinājums”, 12.a klases komanda iekļuva finālā.
 • 7.a klases skolnieces Daniela Lasmane un Eleonora Zandere piedalās Tv spēlē “Gudrs vēl gudrāks”, Daniela spēlē arī finālā.

Izglītības programmasLabot

 • Pirmsskolas izglītības programma piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai.
 • Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma 1. – 9. klasei.
 • Pamatizglītības profesionāli orientētā (sporta) virziena programma 4. – 9. klasei.
 • Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmas 1. - 9. klasei.
 • Vispārējā vidējā humanitārā un sociālā virziena izglītības programma 10. klasei.
 • Vispārējā vidējā matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma 10. – 12. klasei.
 • Vispārējā vidējā izglītības programma 10. – 12. klasei.
 • Pamatizglītības speciālās izglītības programmās.

Interešu izglītības iespējasLabot

 • Teātra pulciņš 1.- 4.klasei.
 • "Solisti" 5. - 12.klasei.
 • "Viens vai divi" 5. - 12.klasei.
 • 5.-7.klašu ansamblis.
 • 8.-12.klašu ansamblis.
 • 5.-12.klašu koris.
 • "Mēs tīmeklī" 5. - 12.klasei.
 • Rokdarbi 5. - 6.klasei/1. - 3.klasei.
 • "Radošie labirinti" 6. - 9.klasei.
 • Vides pulciņš 1. - 4.klasei.
 • Datorgrafika 2.klasei.
 • IT pulciņš 4. klasei.
 • Pirmie soļi sporta spēļu apguvē 3. - 4.klasei.
 • Florbols 6. - 7.klasei/8. - 9.klasei.
 • Volejbols 10. - 12.klasei.
 • Tautiskās dejas "Taurenītis" 1. - 4. klasei.
 • Teātra studija 3.klasei.
 • Peldētapmācība 2.klasei.
 • Klašu ansamblis 2. - 4. klasei.
 • 2.-4.klašu koris.
 • DO MI SOL 1.klases koris.

TradīcijasLabot

 • 1.septembris – Zinību diena.
 • Olimpiskā diena.
 • Dzejas dienas.
 • Valsts svētku koncerts.
 • Ziemassvētku Jampadracis.
 • Ziemassvētku koncerts.

Ārējās saitesLabot