S kvarks jeb dīvainais (strange) kvarks - vieglākais kvarks otrajā ģimenē. S kvarkam piemīt tā saucamā dīvainība un daļiņas, kas to satur, sauc par dīvainajām daļiņām. Pirmā dīvainā daļiņa - kaons - tika atklāta jau 1947. gadā, bet s kvarka eksistence tika teorētiski pamatota 1964. gadā.

S kvarku un tā antikvarku satur vairāki mezoni - kaoni un citi, kā arī barioni - hiperoni. Omega hiperons sastāv no trim s kvarkiem.