Rutes grāmata

Rutes grāmata (ivritā: מגילת רות, Megilath Ruth) ir ebreju Tanahas un kristiešu Vecās Derības grāmata. Rutes grāmatu veido četras nodaļas. Vecajā Derībā tā ir vēsturiskā grāmata starp Soģu grāmatu un Samuēla pirmo grāmatu.

Jūlija Šnora glezna, kurā attēlota Rute, kas lasīja vārpas Boāsa tīrumā

Rutes grāmatā ir sīki aprakstīta Rutes satikšanās ar turīgo Boāsu, kad viņa devās uz tā miežu tīrumu aiz labības pļāvējiem lasīt vārpas, lai kāda acīs atrastu labvēlību.