Reaktīvā kustība ir ķermeņa kustība, ko izraisa reaktīvais vilces spēks, kurš rodas, no ķermeņa pa sprauslu izplūstot gāzes, tvaika u. c. strūklai. Ķermenis kustas strūklas kustībai pretējā virzienā. Reaktīvo kustību izmanto reaktīvajos dzinējos un reaktīvajos šāviņos.