Atvērt galveno izvēlni
Šāds izskatījās radio ap 1940. gadu

Radiouztvērējs ir viens no elektromagnētisko viļņu uztvērējiem, kurš uztver radioviļņus. Radiouztvērēja uzdevums ir uztvert elektromagnētisko signālu un to detektēt skaņas un/vai attēla veidā.

Bieži radiouztvērēju vienkārši sauc par radio.