Rīgas pašvaldības policija


Rīgas pašvaldības policija ir militarizēta, bruņota pašvaldības institūcija sabiedriskas kārtības uzturēšanai un tiesībaizsardzībai, kas atbilstoši LR normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei darbojas Rīgas administratīvajā teritorijā. Pašvaldības policija ir Rīgas domes patstāvīga struktūrvienība, kas risinot darba organizācijas jautājumus, sadarbojas ar Valsts policijas iestādēm un citām institūcijām.Tā ir lielākā pašvaldības sabiedriskās kārtības uzturēšanas institūcija Latvijā, ieņemot stabilu vietu citu tiesībsargājošo institūciju sistēmā. Rīgas pašvaldības policija ir vienota kompleksa struktūra, kas sastāv no vadības, sešām teritoriālajām pilsētas pārvaldēm un vairākiem specializētajiem dienestiem[novecojusi saite]. Rīgas pašvaldības policijas izveides un darbības tiesiskais pamats ir LR Satversme, Nacionālās drošības likums, likums "Par policiju", likums "Par pašvaldībām" un citi normatīvie akti.

Rīgas pašvaldības policija


Rīgas pašvaldības policijas Kurzemes pārvalde
Pamatinformācija
Dibināta 1990
Darbinieku skaits 1012 [1]
Budžets 15 779 022 € [2]
Jurisdikcija
Iedzīvotāju skaits 698 086 [3]
Jurisdikcijas Rīga
Vispārējs raksturojums


Iestādes struktūra
Galvenais birojs Valērijas Seiles iela 12A, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1019
Policijas priekšnieks Juris Lūkass
Telpas un aprīkojums
Iecirkņi Kurzemes pārvalde, Zemgales pārvalde, Latgales pārvalde, Centra pārvalde, Ziemeļu pārvalde, Vidzemes pārvalde.
Mājaslapa
rpp.riga.lv

1990. gada 26. septembris ir Rīgas pašvaldības policijas dibināšanas datums, kad Rīgas priekšpilsētās aizsākās pašvaldības (municipālās) policijas vienību formēšanās. Tolaik tas bija spēks, kas nostājās tautas pusē, pretēji padomju režīma milicijas vienībām. No atmodas kustības kārtības sargiem veidojies Rīgas pašvaldības policijas pamatsastāvs tolaik bija 130 policijas darbinieki. 1994. gada 29.maijā notika pašvaldību vēlēšanas, kā rezultātā Rīgā izveidoja viena līmeņa pašvaldību - Rīgas domi. 1995. gadā Rīgas dome, apvienojot sešas Rīgas rajonu/priekšpilsētu pašvaldības (municipālās) policijas, izveidoja vienotu Rīgas pašvaldības policiju. Rīgas pašvaldības policijai attīstoties, 1996. gadā pašvaldības policijas atbildības jomas papildināja Ūdenslīdēju un glābšanas dienests, 1999. gadā Civilās aizsardzības dienests, 2002. gadā Ceļu policijas nodaļa, 2003. gadā Apsardzes dienests, 2006. gadā Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļa, 2009. gadā Tūrisma policijas nodaļa un 2014. gadā Specifisko uzdevumu nodaļa.[4]