Purvājs

mitrāja veids; purvaina vieta

Purvājs ir purvaiņu meža augšanas apstākļu tips slapjās kūdras augsnēs[1]. Tas sastopams reljefa pazeminājumos un augsto purvu malās. Tajā aug mazražīgas neliela auguma priedes, pameža nav vai arī tas ir rets, un to veido paegļi un krūkļi. Zemsedzē aug spilves, virši, lācenes, vaivariņi, dzērvenāji, zilenāji un sūnas. Purvājiem ir liela nozīme dabas daudzveidības saglabāšanā, jo tajos sastopamas retu augu un dzīvnieku sugas.

Purvāji aizņem 2% no Latvijas mežu kopplatības, un ir sastopami nelielās platībās gandrīz ap visiem augstajiem purviem Austrumlatvijas, Piejūras un Ziemeļvidzemes zemienē.

  1. Autoru kolektīvs J. Broka vadībā, Meža enciklopēdija, 1. sējums. - Rīga, apgāds "Zelta Grauds", 2003. g., 266. lpp.