Projekts (no angļu: project, kas savukārt no latīņu: prōiectus) ir darbs, pasākums vai darbu un pasākumu kopums, kuram ir noteikts sākums un beigas, kā arī virkne tehnisku un ekonomisku kritēriju un rādītāju. Projekts var būt īslaicīgs, piemēram, dažas dienas vai nedēļas, tas var būt arī ilglaicīgs.

Projekta tīklveida grafiks

Katram projektam ir mērķis, kas var būt sadalīta apakšmērķos vai uzdevumos. Savukārt tie var būt sadalīti vēl detalizētākos apakšmērķos vai uzdevumos. Tādējādi veidojas projekta vai mērķu "koks", kurā zari un atzari ir minētie otrās, trešās utt. pakāpes apakšmērķi vai uzdevumi. Nereti to sauc arī par projekta vai mērķa grafu, bet veicamo darbu laika dimensē, par tīklveida grafiku.

Projekta īstenošanai ir nepieciešami resursi — cilvēki (projekta vadītāji, speciālisti, eksperti utt.), kā arī, atkarībā no projekta satura, materiālie un finanšu resursi. Parasti šie resursi tiek sadalīti pa mērķu "koku" (grafu), to izmantošanai tiek noteikts arī zināms laika posms.

Viens no izpaltītākajiem projektu veidiem ir celtniecības projekti. Kā piemērus var minēt Senās Ēģiptes piramīdas, Pizas torni, automaģistrāles, tiltus, avīžu kioskus un tml. Taču projekti tiek izstrādāti un īstenoti arī daudzās citās saimniecības un sabiedrības jomās. Tā uzņēmumos regulāri tiek īstenoti jaunas tehnikas vai tehnoloģijas (jaunievedumu) ieviešanas projekti, bet, piemēram, mākslas galerija var īstenot jaunas izstādes projektu.

Sarežģītos projektos tiek izveidotas projektu vadības sistēmas, kuru pamatā var tikt dibināti specializēti projektu vadības uzņēmumi, kuri, tāpat kā paši projekti, mēdz darboties tikai līdz to beigām.

Ārējās saites

labot šo sadaļu