Automaģistrāle ir ceļš, kas paredzēts transportlīdzekļu ātrgaitas satiksmei, un kam nav viena līmeņa krustojumu ar citiem ceļiem.

Automaģistrāle E4 Šveicē

Automaģistrālēs brauktuves ir atdalītas ar barjeru vai kādu citu tehnisko būvi. Tajās nav mazāk par divām brauktuves joslām vienā virzienā, un bieži sastopama plata ceļa nomale ārkārtas apstāšanās gadījumiem.

Automaģistrāļu nobrauktuves un uzbrauktuves ir aprīkotas ar bremzēšanas vai ieskriešanās joslām. Transportlīdzekļiem, kam maksimālais pieļaujamais ātrums ir zemāks par noteikto automaģistrāles ātrumu (piemēram, mopēdi vai traktori; konkrētais ātrums ir atkarīgs no valsts), kā arī velosipēdiem un pajūgiem pārvietošanās pa automaģistrāli ir aizliegta. Automaģistrālēs ir aizliegta arī gājēju kustība. Aizliegta ir arī transportlīdzekļu kustība atpakaļgaitā un apstāšanās ārpus tam paredzētām vietām.