Produkts (vācu: Produkt, kas savukārt no latīņu: productus — ‘radīts, ražots’), šaurākā nozīmē arī izstrādājums vai ražojums, ir priekšmets, viela, enerģija, informācija utt., ko iegūst fiziskā un/vai garīgā darbā.

Ekonomikā ar produktu saprot ražošanas vai pakalpojumu rezultātu, kuru ražotājs vai pakalpojumu sniedzējs vēlas pārdot tirgū par noteiktu cenu. Katram šādam izstrādājumam ir noteiktas īpašības, raksturīgas attiecīgai ražošanas vai pakalpojumu nozarei. Piemēram, ja izstrādājums ir apavi, tad tiem piemīt piemērotība noteiktam gadalaikam (ziema, vasara), lietošanas mērķis (ielai, sportam), stils, izmērs, krāsa.

Zināmām prasībām jāatbilst arī pakalpojumu produktiem. Piemēram, izglītībā produkts ir sniegto un apgūto zināšanu apjoms un saturs. Šī produkta "tehnoloģijas" pamatā ir mācību programma, kas raksturojas ar zināmu stundu skaitu, apgūstamo zināšanu saturu, skolotāju, docētāju, profesoru un citu mācību spēku kvalifikācijas prasībām.