Šis raksts ir par IP protokola kontroles informāciju. Par citām jēdziena Ports nozīmēm skatīt nozīmju atdalīšanas lapu.

PortsTCP/IP modelī ir transporta slāņa protokola TCP vai UDP kontroles informācija. Porta numurs tiek norādīts TCP un UDP protokolu galvenēs (header). Tas ir 16 bitu skaitlis, tātad iespējamie portu numuri ir 0 — 65535.

Ne visi IP transporta slāņa protokoli lieto portu numurus, piemēram, ICMP nav portu.

Porta numurs ļauj darbināt uz vienas IP iekārtas vienas adreses dažādus pakalpojumus. Piemēram pasta serveris var piedāvāt POP3 un SMTP pakalpojumus. Abi šie pakalpojumi izmanto TCP transporta slāņa protokolu. To, kuram pakalpojumam paredzēti transporta slānī saņemtie dati, nosaka porta numurs. Transporta slānī (TCP un UDP) IP adreses un porta numura pāri sauc par socket. Viens pakalpojums var izmantot vairākus portus, piemēram FTP.

TCP/IP bāzētiem pakalpojumiem ir noteikti portu numuri. Piemēram, HTTP lieto TCP 80. portu, DNS — UDP vai TCP 53. Portu. Pakalpojumus iespējams darbināt arī uz nestandarta portu numuriem. Šajā gadījumā lietojumam jānorāda porta numurs, piemēram, URL http://www.test.com:8000/test/[novecojusi saite] norāda pārlūkam, ka jāpieslēdzas HTTP serverim, kurš darbojas uz 8000. porta.

Tā kā informācija par portu tiek norādīta protokola galvenēs nevis datos, porta jēdzienam ir liela nozīme tīkla drošības risinājumos. Ugunssienas veic pakešu un savienojumu apstrādi, ņemot vērā gan IP adresi, gan porta numuru.