Policija

iestāde, kas nodrošina sabiedrības kārtību un cīnās pret noziedzību
(Pāradresēts no Policists)

Policija (franču: police) ir valsts pārvaldes institūcija, kuras uzdevums ir nodrošināt sabiedrisko kārtību un mieru, cīnīties pret noziedzību (noziegumu novēršana, atklāšana un sodīšana).

Policists Vācijā.

Policija un tās funkcijas dažādās valstīs atšķiras. Policija var tikt izmantota arī dažādu objektu apsardzei, kārtības uzturēšanai sabiedriskās vietās, transporta kustības regulēšanai, administratīvās kontroles nodrošināšanai un citiem uzdevumiem. Turklāt policijas uzdevumos parasti ietilpst arī sabiedrības tikumības un drošības sekmēšana. Viena no atšķirībām no citām valsts pārvaldes institūcijām ir tā, ka policijai ir dotas tiesības pielietot spēku normatīvajos aktos noteiktajās robežās. Policija var būt centralizēta un decentralizēta. Pirmajā gadījumā tā ir tieši pakļauta valstij, bet otrajā pakļauta pašvaldībām.

Valsts policija lielākoties dalās kārtības un kriminālā policijā. Kārtības policija, kurā parasti uniformas nēsāšana ir obligāta prasība, nodarbojas ar sabiedriskās kārtības un miera uzturēšanu, bet kriminālā policija veic noziegumu novēršanu, izmeklēšanu. Vēl var būt izveidotas, piemēram, politiskā, transporta, militārā un citas specializētās policijas, kuras iekļaujas vai nu valsts policijā, vai arī citās struktūrās, piemēram, militārā policija parasti ir valsts bruņoto spēku sastāvdaļa. Parasti policija ir daļa no attiecīgās valsts Iekšlietu ministrijai pakļautajām valsts pārvaldes institūcijām.

Latvijā policija saucas Valsts policija, un tā ir militarizēta valsts pārvaldes iestāde. Tā ir viena no Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēm. Turklāt pastāv arī Pašvaldību policija, kura ir pakļauta pašvaldībām.

Ārējās saites

labot šo sadaļu