Piere ir sejas augšējā daļa virs uzacīm līdz matiem, savukārt no sāniem to ierobežo deniņi.

Cilvēks iegrimis darbā un pielicis pirkstus pie pieres

Romas katoļu baznīca un dažām citām kristiešu konfesijām Pelnu dienā ticīgajiem uz pieres ar pelniem uzvelk krustu, kas simbolizē grēcīgumu. Savukārt hinduismā sievietes uz savas pieres uzzīmē sarkanu punktiņu (bindi), kas ir par godu Šivam, vienai no nozīmīgākajām dievībām. Dažām tautām pieres aizskaršana ir sava veida sasveicināšanās, būtībā tā aizstāj rokas spiedienu.