Pieaugušais

(Pāradresēts no Pieaugušie)
Pieaugušo cilvēku grupa

Pieaugušais ir cilvēks, kas ir sasniedzis noteiktu vecumu, kad var uzskatīt, ka cilvēks gan fiziski, gan garīgi ir nobriedis patstāvīgai dzīvei, tas ir, sasniedzis brieduma gadus. Brieduma gadu sasniegšana parasti tiek saistīta ar dzimumbrieduma iestāšanos un reproduktīvā vecuma sasniegšanu.

Salīdzinājumā ar pusaudžiem, pieaugušajiem ir gan vairāk tiesības, gan arī lielāka atbildība.