Garīgums

koncentrēšanās lietām un pasaulei, kas saistīta ar cilvēku psihi un intelektu

Garīgums, arī dvēseliskums, ir garīgā kultūra un garīgā attīstība, tā ir koncentrēšanās lietām un pasaulei, kas saistīta ar cilvēku psihi un intelektu. Garīgums nereti tiek saistīts ar reliģiju. Garīgumu uzskata par vienu no nozīmīgākajām personības dimensijām, daži autori uzskata, ka to var likt personības modeļa centrā.[1]

Luī Žanmo (Louis Janmot) glezna "Dvēseles lidojums" (Le Vol de l’âme)
  1. Myers, J. E., & Sweeney, T. J. (2008). "Wellness Counseling: The Evidence Base for Practice". Journal of Counseling & Development 86 (4): 482-493.