Personifikācija ir mākslinieciskās izteiksmes līdzeklis, kuram raksturīgs cilvēkam piemītošu īpašību vai spēju pārnesums, piedēvējums priekšmetiem, dabas parādībām vai dzīvām būtnēm.[1] Piemēram, ...un tad iznāca no birzes vējš ar garu, sirmu bārdu.

Atsauces labot šo sadaļu

  1. M. Milzere, L. Silova, D. Štokmane, A. Vanaga, A. Vēvers, I. Vīduša. Literatūra 7. klasei. Zvaigzne ABC, 2008. 25. lpp.