Personifikācija

Personifikācija ir mākslinieciskās izteiksmes līdzeklis, kuram raksturīgs cilvēkam piemītošu īpašību vai spēju pārnesums, piedēvējums priekšmetiem, dabas parādībām vai dzīvām būtnēm.[1] Piemēram, ...un tad iznāca no birzes vējš ar garu, sirmu bārdu.

AtsaucesLabot

  1. M. Milzere, L. Silova, D. Štokmane, A. Vanaga, A. Vēvers, I. Vīduša. Literatūra 7. klasei. Zvaigzne ABC, 2008. 25. lpp.