Pelēks ķermenis

Pelēks ķermenis ir fizikāls ķermenis, kura elektromagnētiskā starojuma absorbcijas spēja ir mazāka nekā melnam ķermenim un kurš vienādi absorbē visu viļņa garumu starojumu. Īstenībā visi ķermeņi dažādi absorbē atšķirīgu viļņa garumu starojumu (starojumu ar vienu viļņa garumu vairāk nekā starojumu ar citu viļņa garumu). Daļa ķermeņu ir uzskatāmi par pelēkiem ķermeņiem tikai redzamās gaismas spektrā.

Pelēka ķermeņa integrālo emisijas spēju , pielāgojot Stefana—Bolcmaņa likumu absolūti melnam ķermenim, var izteikt kā[1]

,

kur ir integrālā absorbcijas spēja jeb melnuma koeficients, ir Stefana—Bolcmaņa konstante, ir absolūtā temperatūra.

AtsaucesLabot

  1. A. Valters, A. Apinis, M. Ogriņš, A. Danebergs, Dz. Lūsis, A. Okmanis, J. Čudars. Fizika. Zvaigzne, 1992. 556. lpp. ISBN 5-405-00110-4.