Parazītisms

(Pāradresēts no Parazīts)
Šis raksts ir par terminu bioloģijā. Par 2019. gada filmu skatīt rakstu Parazīts (filma).

Parazītisms ir starpsugu mijiedarbības veids, kad viena suga (parazīts), izmanto citas sugas (tā saucamā saimnieka) resursus. To uzskata par vienu no simbiozes formām. Atšķirībā no citām simbiozes formām, no parazītisma saimniekorganisms negūst nekādu labumu.

Ērces parazitē uz māņzirnekļa

Izšķir divu veidu parazītisma formas. Viens ir ektoparazītisms, kad parazītorganisms ir ārpus saimniekorganisma, bet otrs ir endoparazītisms, kad parazīts dzīvo saimnieka organisma iekšējajā vidē. Piemēram, ektoparazīti ir ērces, blusas un utis, bet endoparazīti ir cērmes un lenteņi.

Zinātni, kura pēta parazītus un to mijiedarbību ar saimniekorganismiem, sauc par parazitoloģiju.