Panģermānisms (vācu: Pangermanismus) bija Vācijā 19. gadsimta beigās radusies pannacionālistiska ideoloģija, kuras mērķis bija apvienot visas vācvalodīgās tautas un to apdzīvotās zemes vienā Lielvācijas valstī (Großgermanisches Reich).

Hipotētiska vācvalodīgo zemju (Veimāras Republikas, Vācu Austrijas Republikas, Šveices, Luksemburgas, Austrumbeļģijas, Lihtenšteinas un Elzasa-Lotringas) savienība pēc Pirmā pasaules kara

Šo politiku Otrajā pasaules karā agresīvā formā centās īstenot tā laika Vācijas kanclers Ādolfs Hitlers, veicot Sudetu aneksiju, Austrijas anšlusu, veicinot vācbaltiešu izceļošanu no Baltijas valstīm utt. Vācijai Otrajā pasaules karā zaudējot, ideoloģija strauji zaudēja savu ietekmi, un mūsdienās ir lielākoties sastopama vienīgi marginālu Vācijas un Austrijas galēji labējo nacionālistu vidū.