Pažobele ir celtnes daļa starp jumta slīpnes zemāko daļu un augstākā stāva pārsegumu. Parasti tā nav pietiekami augsta, lai cilvēks tajā varētu nostāties stāvus. Pažobele var būt atsevišķa telpa vai daļa no bēniņiem. Ja bēniņi ir apdzīvojami, pažobeles parasti norobežo ar sienu un nenodrošina ar siltumizolāciju. Tāpat kā bēniņus, arī pažobeles mēdz izmantot kā mantu glabātuves, taču tajās neglabā ēdamlietas, jo bieži vien pažobele ir vēdināma telpa, kas var būt pieejama kukaiņiem, putniem, grauzējiem un sikspārņiem.

Pažobele

Retāk pažobeles jēdzienu attiecina arī uz jumta pārkares apakšu ēkas ārpusē.