Omega daļiņa ir barions, kurš sastāv no 3 smagajiem kvarkiem - omega hiperons satur 3 s kvarkus, bet šarmantā omega daļiņa - 2 s kvarkus un vienu c kvarku.

Ir pazīstamas 2 veidu omega daļiņas. Omega daļiņas apzīmē ar grieķu burtu Ω.