Norvēģijas filkes

Norvēģijas pirmā līmeņa administratīvā vienība

Filke (norvēģu: fylke) ir Norvēģijas administratīvā iedalījuma pirmā līmeņa vienība. Nosaukums cēlies no vecnorvēģu vārda fylki, kas nozīmē "tauta". Norvēģija ir sadalīta 18 filkēs, kas tālāk ir sadalītas 422 komūnās.[1] Svalbāra un Jana Majena sala, kas atrodas ārpus kontinentālās Norvēģijas, sīkāk komūnās netiek dalītas un tām nav filkes statusa. Galvaspilsēta Oslo ir gan filke, gan komūna.

Norvēģija ir sadalīta 18 filkēs

2017. gadā Norvēģijas valdība nolēma aizstāt pašreizējo iedalījumu ar lielākām administratīvajām vienībām — reģioniem. Pirmās izmaiņas tika veiktas 2018. gada 1. janvāri, kad vienā Trendelāgas reģionā apvienojās Nūrtrendelāga un Sērtrendelāga. Par jaunā reģiona centru kļuva Tronheima.[2]

Norvēģija filkēs bija sadalīta jau vikingu laikos un viduslaikos. Sākotnēji filkes tika sauktas valdnieku vārdos, kas tajās valdīja, vai tautas vārdā, kas tajās dzīvoja. Atsevišķas filkes savu nosaukumu ieguva pēc apkārt esošās ainavas. Lielākā daļa veco nosaukumu joprojām sastopama dažādos vietvārdos.

12. gs. beigās valdnieka Sverres laikā Norvēģija tika pādalīta vairākos sīselos (norvēģu: syssel), kas pastāvēja līdz 1307. gadam. Sākot ar 1308. gadu sīselu sistēmu aizstāja ar lēnēm (norvēģu: len), bet 1662. gada 19. februārī ar karaļa dekrētu lēnes pārdēvēja par amtiem (norvēģu: amt).[3]

1919. gadā amti atkal tika pārsaukti par filkēm. Šajā laikā Norvēģijā bija 20 filkes, jo divām pilsētām — Oslo un Bergenai — bija sava filke. 1972. gadā šis skaits samazinājās līdz 19, kad Bergena tika iekļauta Hordalannes filkē. Kopš tā laika filkes vairs nav piedzīvojušas būtiskas izmaiņas.

2017. gadā Norvēģijas valdība paziņoja par lēmumu līdz 2020. gadam apvienot esošās 19 filkes 11 reģionos.[4]

Katrai filkei ir divas galvenās pārvaldes struktūras:

  • Filkes padome (norvēģu: fylkesting), ko ievēl pašvaldību vēlēšanās ik pēc četriem gadiem. Padomes pārziņā ir filkes skolu tīkls, veselības aprūpe, sabiedriskais transports un vietējie ceļi, kultūra un kultūras mantojuma pārvalde, uzņēmējdarbības attīstība, zemes izmantošanas plānošana un citi tamlīdzīgi pienākumi.
  • Filkes gubernators (norvēģu: filkesmann), ko ieceļ karaļa padome. Filkes gubernators ir karaļa un valsts pārstāvis savā filkē. Gubernatora pienākumos ietilpst filkes lēmumu kontrole, gubernators ir arī apelācijas instance dažādiem filkes lēmumiem un galvenā instance, kas atbild par valsts lauksaimniecības regulējumu un ietekmi uz vidi vietējā filkē.

Katrai filkei ir piešķirts savs unikālais numurs, kas atbilst ISO 3166 standartam. Numerācija seko Norvēģijas krasta līnijai no Zviedrijas robežas valsts dienvidaustrumos līdz Krievijas robežai ziemeļaustrumos. 13. kods iepriekš bija piešķirts Bergenas filkei, bet kopš apvienošanas ar Hordalanni tas ir izņemts no sistēmas. Tam nav saistības ar triskaidekafobiju — bailēm no skaitļa 13.

ISO kods[5] Ģerbonis Filke Nosaukums

norvēģu valodā

Administratīvais

centrs

Komūnu

skaits

Platība (km²)[6] Iedzīvotāju skaits

(2016)[7]

Karte
NO-01   Estfolla Østfold Sarpsborga 18 4 180,68 292 893  
NO-02   Ākešhusa Akershus Oslo 22 4 917,93 604 368  
NO-03   Oslo Oslo Oslo 454,08 666 757  
NO-04   Hēdmarka Hedmark Hāmara 22 27 397,79 196 190  
NO-05   Oplanne Oppland Lillehammere 26 25 192,09 189 479  
NO-06   Buskeruda Buskerud Drammene 21 14 910,93 279 714  
NO-07   Vestfolla Vestfold Tensberga 14 2 225,05 247 055  
NO-08   Tēlemarka Telemark Šiēna 18 15 296,32 173 307  
NO-09   Eustagdere Aust-Agder Ārendāle 15 9 157,76 116 671  
NO-10   Vestagdere Vest-Agder Kristiansanna 15 7 276,52 184 116  
NO-11   Rūgalanne Rogaland Stavangere 26 9 376,63 472 023  
NO-12   Hordalanne Hordaland Bergena 33 15 436,65 519 961  
NO-14   Sogna un Fjūrane Sogn og Fjordane Hermansverka 26 18 619,21 110 266  
NO-15   Mēre un Rumsdāle Møre og Romsdal Molde 36 15 099,65 266 274  
NO-16 vairs netiek izmantota [a]
NO-17 vairs netiek izmantota [b]
NO-18   Nūrlanne Nordland Būdē 44 38 481,13 242 866  
NO-19   Trumse Troms Trumse 25 25 862,92 165 632  
NO-20   Finnmarka Finnmark Vadse 19 48 631,08 76 149  
NO-50   Trendelāga Trøndelag Steinhjera 41 260 418 453

Piezīmes un atsauces

labot šo sadaļu
  1. Iepriekš tika izmantoti Nūrtrendelāgas (#17) un Sērtrendelāgas (#16) filkēm, kas 2018. gada 1. janvārī tika apvienotas Trendelāgas filkē
  2. Iepriekš tika izmantoti Nūrtrendelāgas (#17) un Sērtrendelāgas (#16) filkēm, kas 2018. gada 1. janvārī tika apvienotas Trendelāgas filkē